Medzinárodný tábor

Pred dvoma rokmi sme sa zúčastnili medzinárodného tábora v Čechách. Keďže sme mali výborné skúsenosti a prišla ponuka stráviť toto leto v Maďarsku, nezaváhali sme a pripojili sme sa. Dedinka Jászboldogháza sa stala na jeden týždeň aj naším šťastným domovom, za čo veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na takýchto projektoch. Veľké ďakujeme patrí združeniu obcí mikroregiónu Terchovská dolina.
Video

text: Eva Chmučiaková
foto: Veronika Macurová