Anglický jazyk

Cieľ predmetu:

Cieľom vyučovania anglického jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky formy dorozumievania sa v danom jazyku na stredne pokročilej úrovni. V súčasnosti majú žiaci stále viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky je písanie a čítanie v anglickom jazyku medzi ľuďmi  na celom veľmi rozšírené.

Vyučujúci:

Ing. Eva Chmurčiaková
Mgr. Silvia Pečíková
Mgr. Iveta Heglasíková

Ako radi pracujeme

5.A
Na hodinách žiaci radi pracujú v skupinách na zvýšenie efektívnosti výučby.


6.A
Vyrábajú a prezentujú tajničky na rozšírenie slovnej zásoby s použitím monolingválnych slovníkov. Samozrejme, že všetky triedy používajú interaktívne tabule na precvičenie a zatraktívnenie učiva.

7.A
Radi sa testujú a hrajú pomocou počítača

8.A
Baví ich robiť projekty na preberané témy.

9.A
Preberané učivo si pretestujú na samotestoch pomocou gramatických cvičebníc.

E. Chmurčiaková

Anglická skupinová olympiáda

Takto sme sa tešili z druhého miesta anglickej skupinovej olympiády na Gymnáziu Hlinská v Žiline.