2% dane

Milí rodičia a priatelia školy!

Venujte nám 2% z Vašich daní. Podľa zákona máte možnosť rozhodnúť o použití 2% zo svojich odvedených daní. Nič Vás to nestojí, pretože táto daň už bola odvedená štátu.
Prostredníctvom Vašich 2% môžeme skvalitniť výchovno-vyučovací proces,  podporiť aktivity detí a  zlepšiť vybavenie školy.

Ďakujeme za Vašu priazeň a prejavenú dôveru!

                                                                                         Mgr. René Gabčo, poverený riadením

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane

Potvrdenie o zaplatení dane