Matematika

Cieľ predmetu:

Hlavným cieľom matematiky na II. stupni je naučiť žiakov používať matematiku vo svojom budúcom živote. Používať poznatky aj v ostatných predmetoch. Rozvíja ich logické a kritické myslenie, schopnosť komunikovať a argumentovať. Naučí ich riešiť problémy v skupine.

Vyučujúci:

Ing. Eva Štrbová
Mgr. Magdaléna Šeligová

Akcie

Sezam

Aj tento školský rok riešime korešpondenčný matematický seminár Sezam. Matej Halama (8.A) pôjde na zimné sústredenie šikovných riešiteľov matematických úloh.

Gvoboj

V tomto školskom roku sme sa po prvý krát zúšastnili matematickej súťaze družstiev Gvoboj. Naše družstvo v zložení Matej Poljak (9.A), Matej Halama (8.A), Tobiáš Ľupták (8.A) a Filip Poljak (8.A) obsadilo z pomedzi 39 družstiev 9. miesto. Výsledková listina.

Matematická olympiáda

Začiatkom apríla sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády pre ročníky 6. až 8.. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj naši žiaci. Matej Halama - 5. miesto a Tobiáš Ľupták obsadil výborné 14. - 17. miesto zo 73 súťažiacich. V olympiáde nás reprezentoval aj šiestak Daniel Kudelčík a v mesiaci marec Andrej Halama z 9.A. Úplné výsledky si môžete pozrieť tu

Klokan

Celoslovenskej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN 2016 sa zúčastnili všetky ročníky našej školy. Školským šampiónom sa stala Anička Štefanová z 5.A, ktorá predbehla vo svojej kategórii až 96% súťažiacich. Úspešnými sa stali aj Paulínka Dikošová z 1.B, Eliška Mráziková z 2.A a siedmaci Matej Halama a Tobiáš Ľupták. Aj ostatní žiaci, ktorí sa zúčastnili vypočítali veľa úloh a za reprezentáciu školy im ďakujeme.
Zoznam súťažiacich:

1.A Marco Maliňák, Veronika Majerčíková, Kristína Loncková, Viktória Bárniková
1.B  Tatiana Zúdorvá, Nina Janíčková, Paulína Dikošová, Dávid Zúber, Michal Bratina, Alexandra Tichá, Jakub Oriešek, Roman Krňa
2.A

 Eliška Mráziková, Tomáš Mravec, Michaela Olbertová, Slavomír Oriešek

3.A  Eliška Martinčeková, Daniel Zemiak, Adriana Tichá, Ema Kasáková, Nina Sňahničanová
3.B  Matej Mrázik, Marek Štefanov, Emma Ondrášová, Natália Horváthová, Eva Holešová
4.A Richard Riška, Peter Ďungel, Tobiáš Laštík, Simona Smidová
5.A Anna Štefanová
6.A Daniel Kudelčík
7.A Matej Halama, Tobiáš Ľupták
8.A Vanessa Tadesseová
9.A Andrej Halama

 Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto súťaži, pozrite si stránku MATEMATICKÝ KLOKAN.

Okresné kolo Pytagoriády

9. marca sa uskutočnilo okresné kolo v matematickej súťaži Pytagoriáda. Matej Halama zo 7.A získal druhé miesto vo svojej kategórii a bol navrhnutý za okres Žilina do celosloslovenského kola. Celkové výsledky si môžete pozrieť tu.