Školský klub detí pri Základnej škole Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom

ŠKD sa nachádza v priestoroch školy. Navštevujú ho deti prvého stupňa. 

Činnosť klubu realizujeme tak, aby bola doplnkom výchovno – vzdelávacieho procesu,  pričom využívame hravé metódy práce s deťmi.

Hlavnou činnosťou ŠKD je nenáročná činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania. 
ŠKD navštevuje 50 detí, ktoré sú zadelené do dvoch skupín.

Školský klub detí je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a prázdnin, denne od 6.30 do 7.30 a od  11.20  do 16. 00 hodiny.

Vychovávateľky:

Bc. Cvetka Muzek
Mgr. Lenka Gottvaldová

Akcie

Čitateľský maratón

V ŠKD 2 už po šiesty rok podporujeme rozvoj čítania pomocou aktivity Čitateľský maratón. Žiaci majú za úlohu čítať určitú knižku v stanovenom časovom limite a následne sa zhovárame o tom, čo žiaci prečítali. Aktivita tak napomáha čítaniu s porozumením a rozvíja u detí predispozíciu k lepšiemu učeniu sa. 
Aktuálny školský rok 2016/2017 bol ministrom školstva vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti. Uvedené čitateľské aktivity tak korešpondujú so súčasnými trendmi v školstve.

View the embedded image gallery online at:
http://zszofiebosniakovej.sk/index.php/skd#sigFreeId4d84fd3878

Ako a prečo si umývať ruky

ŠKD 2 navštívila MUDr. Elena Nováková s pripraveným programom „Ako a prečo si umývať ruky“. Deťom vysvetlila dôležitosť umývania rúk a následne si žiaci overovali, ako túto každodennú činnosť ovládajú.  Ich úlohou bolo umyť si ruky pripravenou tekutinou a to takým spôsobom, ako sú zvyknuté. Potom ruky vložili pod UV lampu. Dobre umyté časti rúk, svetielkovali modrou farbou. Nedostatočne umyté časti rúk nesvetielkovali. Deti táto skúsenosť veľmi zaujala a pani lekárke kládli množstvo otázok. Na záver si všetci precvičili správne a dôkladné umývanie rúk.
Návštevu pani lekárky zhodnotili deti nasledovne:
„Bolo to zaujímavé, najmä lampa. Dostali sme tetovačky. Bolo veľa otázok, pani doktorka ani nestíhala odpovedať. Bolo super zase ju vidieť – prvýkrát som ju stretla v prvej triede – teraz som v 4. triede.“
Emka Kasáková
„Mne sa páčilo, ako sme si umývali ruky a dostali sme tetovačky.“        
Paulínka Dikošová
„Páčilo sa mi, keď nám dala pani doktorka mydlo, ktorým sme si potom umyli ruky a dali sme ich do takého stroja, v ktorom svietilo modré svetlo na časť rúk, ktorá bola čistá. A páčilo sa mi aj to, že sme dostali tetovačky rôznych bacilov. Nepáčilo sa mi, že to bolo tak krátke a že to niektoré deti zbytočne zdržiavali.“
Natálka Horváthová
„Páčilo sa mi, že sme spolu s pani doktorkou boli na obede. Páčilo sa mi, že sme si umývali ruky a potom sme ich dali do lampy. Bolo zaujímavé, keď sme sa fotili.“
Eliška Mráziková

Pani lekárka sľúbila deťom, že na koniec školského roku znova príde, aby zistila, či to, čo sa naučili, nezabudli. Už teraz sa tešíme na jej návštevu.
s. Cvetka Muzek

View the embedded image gallery online at:
http://zszofiebosniakovej.sk/index.php/skd#sigFreeIdba16983f78