Dejepis

Cieľ predmetu:

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Dejepis na základnej škole kladie dôraz najmä na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Vyučovanie dejepisu vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia. 

Vyučujúci:

Mgr. Radoslav Rafaj

Akcie

Dejepisná súťaž

Dejepisná súťaž - Slovania a Veľká Morava, ktorá sa uskutočnila 10.6.2016, túto súťaž vykonali žiaci 7.ročníka. Súťaže sa zúčastnili ôsmi žiaci, z ktorých traja dosiahli maximálny počet bodov (33 bodov) a to : Klára Holešová, Simona Hlavatá a Filip Šupolík, a preto sa 13.6.2016 uskutočnilo druhé vyraďovacie kolo o 1., 2. a 3.miesto. Každý žiak si vyžreboval 5 otázok s ľubovoľnými bodovými hodnotami, všetci traja znovu boli bezchybní , no šťastnejšími boli   dvaja žiaci, ktorí dosiahli rovnaký počet bodov  a stali sa víťazmi dejepisnej súťaže a to:  Simona Hlavatá a Filip Šupolík, na 2. mieste skončila Klára Holešová, na 3.mieste Tomáš Olbert a čestné uznanie( 4.miesto) dosiahla Norika Kupčíková, 5.miesto - Vanda Hederová, 6.miesto - Timea Grinčová, 7.miesto - Daniel Mrázik.
Žiaci zo 72 otázok si vyžrebovali 20 otázok s rôznymi bodovými hodnotami. Všetci žiaci sa veľmi dobre a zodpovedne pripravili a hranicu úspešnosti nad 10 otázok všetci splnili nad očakávanie a rozdiely boli veľmi tesné.
Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili dostali sladké odmeny(čokolády), tí  ktorí zvíťazili, okrem diplomov, sladkej odmeny dostali aj knižné odmeny ( odmeny som zabezpečil ako sponzor tejto súťaže). Pán uč. Rafaj sa všetkým žiakom poďakoval nielen vo svojom mene, ale aj v mene vedenia školy, že sa takejto dejepisnej  súťaže zúčastnili, a tým podporili lásku k histórii ako  takej...

Mgr. Radoslav Rafaj