Triedy

1.A, triedna učiteľka: Mgr. Andrea Harzeková

2.A, triedna učiteľka: Mgr. Martina Poljaková

3.A, triedna učiteľka: Mgr. Katarína Adamčíková

4.A, triedna učiteľka: Mgr. Mária Maťková

5.A, triedny učiteľ: Mgr. Silvia Pečíková

5.B, triedny učiteľ: Mgr. Mária Galková

6.A, triedna učiteľka: Ing. Miloš Lejtrich

8.A, triedny učiteľ: Mgr. Magdaléna Šeligová

9.A, triedna učiteľka: Mgr. Radoslav Rafaj