Triedy

1.A, triedna učiteľka: Mgr. Martina Lalinská

2.A, triedna učiteľka: Mgr. Katarína Adamčíková

3.A, triedna učiteľka: Mgr. Mária Maťková

4.A, triedna učiteľka: Mgr. Anna Ponechalová

4.B, triedna učiteľka: Mgr. Andrea Harzeková

5.A, triedny učiteľ: Ing. Miloš Lejtrich

6.A, triedna učiteľka: Ing. Eva Chmurčiaková

7.A, triedna učiteľka: Mgr. Magdaléna Šeligová

8.A, triedny učiteľ: Mgr. Radoslav Rafaj

9.A, triedna učiteľka: Mgr. Mária Galková