6.A

Triedny učiteľ: Ing. Miloš Lejtrich

Rozvrh hodín

Akcie triedy

Duchovná obnova

Pečenie koláčikov

 

Plavecký výcvik

Od 30.mája chodíme každý deň plávať. Plavecký výcvik- to je niečo úžasné ! Najprv sa rozcvičíme a potom už ide do tuhého- učíme sa rôzne spôsoby plávania, správne skákať do vody, potápať sa. Vždy zostane aj čas na hry s loptou. Vďaka plavčíkom zo ZŠ Martinská sme už všetci skoro výborní plavci. Škoda, že základný plavecký výcvik za pár dní končí. Ale zostanú nám naň krásne spomienky.
 
Žiaci 4.A triedy
 

Školáci na dopravnom ihrisku

Vo štvrtok 12. mája 2016 mali možnosť žiaci 1.A, 1.B a 4.A triedy pod vedením pána a pani policajtky otestovať svoje zručnosti na bicykloch a kolobežkách v cestnej premávke. Podujatie sa uskutočnilo na multifunkčnom dopravnom ihrisku na sídlisku Vlčince v Žiline. Slniečko krásne hrialo a po zaškolení pánom policajtom si žiaci najskôr teoreticky preskúšali svoje znalosti z cestnej premávky a následnesi prakticky precvičili zručnost i na cyklistickej dráhe so svetelnou signalizáciou a dopravnými značkami. Prechádzať cez cestu ako chodci bola pre nich hračka, ale cesta na bicykloch a kolobežkách bol tvrdší oriešok. Museli si osvojiť správnu jazdu po pravej strane, sledovať dopravné značky a zároveň dávať pozor na chodcov ... uff, to bola fuška. Všetko však dobre zvládli a plný zážitkov a dojmov sa vrátili do školy. 

Katarína Adamčíková

 

Úcta patrónke školy

Dňa 1.4. navštívili Kostol svätého Martina v Tepličke nad Váhom všetci žiaci 1.stupňa. Úctili si pamiatku  patrónky školy -  Žofiu Bosniakovú. V Loretánskej kaplnke im o jej živote, obetavosti a zbožnosti porozprávala p. Kozánková. Žiakov rozprávanie veľmi zaujímalo, čo preukazovali svojimi otázkami. Nakoniec sa pomodlili a položili kvety k telesným ostatkom Žofie Bosniakovej.

AP