6.A

Triedna učiteľka: Ing. Eva Chmurčiaková

Rozvrh hodín

Akcie triedy 

Duchovná obnova

Projekt : Egyptské sčítanie a odčítanie

Žiaci 6. ročníka mohli na matematike v rámci projektu zistiť, aké (ne)náročné bolo kedysi počítanie v starom Egypte. Preniesli sa o niekoľko storočí do minulosti....
Egypťania pri sčítaní zoskupovali spolu znaky pre jednotlivé číselné rády a pri prechode cez desiatku sa desať znakov nižšieho rádu zamenilo za jeden znak vyššieho rádu.
Pri odčítaní Egypťania jednoducho odrátali znaky rovnakého rádu. Pri prechode cez základ rozmenili znak vyššieho rádu na desať znakov nižšieho rádu.
Nakoniec skonštatovali, že to bolo ( z dnešného pohľadu ) zábavné , ale radšej zostanú pri zápisoch čísel tak, ako ich poznáme a používame dnes....

Mgr. René Gabčo

Výlet

Misijné trhy

Takto sme sa pripravovali:

Dňa 9.9.2016 sme si pripomenuli prázdniny zábavným popoludním. Prežili sme spoločne pekné chvíle na Panoráme kolibe.

Eva Chmurčiaková

Minulý školský rok

Trávnatý ekosystém

Dňa 10.06.2016 žiaci 5.A v rámci projektu Trávnatý ekosystém/ Naša lúka/ Naše pole na hodine biológie prezentovali svoje pripravené projekty- prezentácie, postery. Žiaci preukázali svoje zručnosti pri tvorbe projektov a novými informáciami obohatili nielen svojich spolužiakov.

Mgr. René Gabčo

Návšteva filmového predstavenia

Dňa 17.3.2016 boli žiaci 3.A a 5.A spolu so svojimi triednymi učiteľkami na premiére rozprávky KUNFU PANDA 3.
Dej príbehu deťom priblížil povahové vlastnosti ako sú priateľstvo, obetavosť , odvaha, zmysel pre spoluprácu a čestnosť. Rozprávka bola veľmi pekná a všetci žiaci sa tešili z príjemne prežitého popoludnia.

Predvianočný koncert

Výlet do Tatier

Naša „supersobota“ sa začala nástupom do vlaku v Žiline. Cieľom bol Starý Smokovec vo Vysokých Tatrách. Cestou na Hrebienok nás slniečko tak vyhrialo, že sme si museli povyzliekať bundy, šály, čiapky aj rukavice. V Tatranskom dóme sme obdivovali šikovnosť sochárov, ktorí vytvorili nádherné ľudové kráľovstvo. Vonku sme sa zahrali a potom sme sa pomaly vrátili späť. Cesta bola zaujímavá aj preto, lebo niektorí z nás išli či už vlakom, električkou alebo zubačkou po prvý raz.

Cyklotúra

Dňa 27.10.2015 vrámci zdravého spôsobu života sme boli na cyklotúre na Budatínskom zámku. V hradnej veži sme videli zaujímavé exponáty a tiež sme sa zúčastnili výstavy hmyzu z rôznych častí sveta. 

Tvorivé dielne 

A takto sme sa pripravovali na Deň otvorených dverí prípravou darčekov.

Putovná výstava - Biblia na cestách

Viete si predstaviť viac ako 200 biblií na jednom mieste -
My sme to zažili na neopakovateľnej výstave v Krajskej knižnici v Žiline, na ktorej nás privítal znalec biblie pán Milan Šurman. Po krátkej pútavej prezentácii sme konečne mohli nahliadnuť do jeho kráľovstva. Predstavil nám najčítanejšiu knihu, aká kedy bola napísaná, knihu, ktorá vznikala 1600 rokov a autorsky sa na nej podieľalo 40 ľudí. 
Medzi unikátne skvosty patrí napr. najstaršia z roku 1693, napísaná v latinskom jazyku, biblia pre odsúdených, MP3 Biblia pre domorodcov, ktorí nevedia čítať alebo taká, ktorú je možné čítať vo vode. Najväčšia a najpozoruhodnejšia bola 12-kilogramová biblia za takmer 3000 eur s ilustráciami Salvatora Dalího.

Pán Šurman, vďaka za úžasný zážitok.

Žiaci 4. a 5.ročníka

 Výlet na hrad Lietava

Dňa 11.9.2015 sa žiaci 5.A triedy zúčastnili každoročného výstupu na hrad Lietava. Dozvedeli sme sa o unikátnych chránených drevinách a rastlinách v tomto okolí, tiež o zaujímavých motýľoch, ktoré majú pôvod v dávnej minulosti, ale aj o krutom besnení Turkov na miestnych obyvateľoch. História hradu je stále zaujímavá, nie len ich majitelia, ale aj spôsob života ľudí a vojakov. Videli sme mimoriadne cenné nálezy z archeologického výskumu. Ochotní dobrovoľníci, ktorí pracujú na hrade sa tiež stali vzorom pre žiakov a tiež by chceli pracovať a pomáhať na hrade. Ale to si budú musieť nejaký ten rôčik počkať a zatiaľ tam chodiť len ako návštevníci a obdivovatelia. Vďaka Filipovi Rojíkovi, ktorý nás opäť sprevádzal a previedol nás tajomstvom prírody a histórie a tiež bol trpezlivý pri nekonečných otázkách. Dovidenia o rok.

Eva Chmurčiaková