3.A

Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Adamčíková

Rozvrh hodín

Akcie triedy

Beseda s poľovníkom

V súčasnosti sa veľmi často stretávame s myšlienkou, že príroda je neoddeliteľnou súčasťou nášho života a z toho dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať na hodine Prvouky v 2. A besedu s poľovníkom.
Cieľom bolo priblížiť našim žiakom problematiku poľovníctva, ochrany prírody a starostlivosti o ňu. Beseda začala prehliadkou mnohých trofeji lesnej zveri žijúcej v okolitej prírode. Zaujímavé bolo aj rozprávanie o vývine parožia srnčej a jelenej zveri. Poučil nás, že aj súboje zvierat sú normálnou súčasťou ich života a majú v prírode svoj zmysel. Hlavnou myšlienkou besedy bolo predstaviť deťom činnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o prírodu a jej ochranu. Beseda bola poučná, zaujímavá a veľmi sa nám páčila. Verím, že touto vydarenou akciou sa nám podarilo nie len zvýšiť vedomostnú úroveň našich žiakov, ale aj podnietiť ich záujem o túto problematiku.
Na záver chceme poďakovať pánovi poľovníkovi za jeho ochotu.

M. Maťková

 

Duchovná obnova

Ježko

V čítanke pre druhý ročník sa nachádza článok od Judity Rafajovej – „Veľkonočný ježko z obilia“. Je to návod, ako si takého ježka vlastnoručne zhotoviť. Deťom sa to veľmi páčilo, a tak sme sa rozhodli, že si ho zhotovíme aj my. Zároveň si vyskúšali aj to, ako sa budú o neho starať, pretože ho treba pravidelne polievať. A ako sa nám ježkovia vydarili, posúďte sami.

Katarína Adamčíková, triedna učiteľka 2.A

Deň Zeme u druhákov

Od roku 1970 si v apríli si každoročne pripomíname DEŇ ZEME. Iniciátorom jeho vyhlásenia bol enviromentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje naša Zem.
Tento deň si pripomenuli aj druháci, a to prostredníctvom darov našej Zeme - ovocia a zeleniny. Spravili si chutnú hostinu z obložených chlebíkov so zeleninou a sladký ovocný nápoj „smoothie“ z jogurtu a medu. Deťom sa takéto tvorenie veľmi páčilo, a preto sme sa rozhodli, že si túto aktivitu ešte niekedy zopakujeme. 

Katarína Adamčíková, triedna učiteľka 2.A

Deň priateľstva

Každý z nás má vo svojom okolí človeka, s ktorým sa v núdzi môže porozprávať a mať v ňom dôveru. My druháci už vieme, že takéhoto človeka, môžeme nazvať – priateľom. Za priateľa môžeme považovať napríklad: maminu, ocina, starých rodičov, súrodencov, spolužiakov atď. V jeden deň si druháci spravili „Deň priateľstva“. Na začiatku vyučovania si najskôr spoločne prečítali, čo je to priateľstvo, že naozaj dobrý priateľ ti rád ochotne pomôže, rešpektuje ťa, je k tebe ohľaduplný a úprimný. Toto však nemôžeš od neho vyžadovať, pokiaľ to nebudeš plniť aj ty. Započúvali sa do tónov hudby a na vankúšikoch relaxovali so svojou obľúbenou hračkou. Potom sme sa rozprávali o pozitívnych pocitoch. Podľa čísel vyfarbovali nerozlučných kamarátov Macka Pu a Prasiatko. Na interaktívnej tabuli si pozreli príbeh o psíkovi, ktorého zachránil priateľ delfín. Nakoniec si navzájom napísali „Vysvedčenie pre kamaráta“, kde oznámkovali – Priateľstvo, Dodržanie slova, Pomoc, Zmysel pre humor, spoločné hry a záľuby.       

Katarína Adamčíková, triedna učiteľka 2.A

Druháci navštívili knižnicu

Radosť a smiech detí i dospelých vzbudzuje každá zo 64 rozprávok o zvieratkách, princeznách, zázračných krajinách, detektívoch, vtáčikoch. Nestarnúce aj po vyše štyridsiatich rokoch živé rozprávky vložila do Osmijankovej kapsičky vynikajúca spisovateľka a veľká kamarátka detí Krista Bendová. V pondelok 6. marca žiaci druhého ročíka navštívili OSMIJANKOVU literárnu záhradu. Te ta Danka ich najskôr zoznámila s Osmijankom, porozprávala im o kráľovi Miliónovi Stopätnástom, ktorý ho zaklial, aby Osmijanko rečnil o všetkom osem ráz! Žiaci prechádzali v skupinkách jednotlivými stanosišťami ako bol Močiar – Porekadlovník, v korom skladali známe porekadlá, Veršoplôtik, Fantazmagorika-Knihoplodná, Šifrovník, Peliešok, Rozprávkovník a Khihokvety. Na záver sa teta Danka s Osmijakom s deťmi rozlúčili a pozvali ich spolu s rodičmi znova na návštevu do rozprávkovej záhrady.

Mgr. Katarína Adamčíková

Šaliansky Maťko

Dňa 20.1.2017 sme sa zúčastnili obvodného kola prednesu povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera-Hronského. Našu školu v 1. kategórii reprezentovala Pavlínka Dikošová z 2.A triedy, s povesťou O dunajskej zlatej rybke od Mila Urbana.

Mgr. Katarína Adamčíková

Hry v zime

Tohtoročná zima nám nadelila dostatok snehu a tak druháci využili tento dar prírody. počas triednickej hodiny spoločne vyrobili ľadové tunely, či snehových anjelov. Na výtvarnej hodine potom zo záclon vytvárali mrazom zamrznuté zimné stromy.

Mgr. Katarína Adamčíková

Boli sme v kine

Týždeň pred Vianocami sme spoločne navštívili novú rozprávku od Walta Disneyho „VAIANA“. Je to príbeh, ktorý sa odohráva uprostred Tichého oceána, kde žije dcéra domorodého náčelníka – Vaiana, ktorá sa vydáva na nebezpečnú cestu, aby zachránila svoj ľud. Cestou stretáva mocného poloboha Mauiho a spoločne zažívajú úžasné dobrodružstvá, napríklad stretnutie s obrími morskými príšerami, z ktorých unikajú iba o vlások. Na konci cesty Vaiana splní úlohu svojich predkov a nájde to, čo vždy hľadala: samú seba. Deťom sa film veľmi páčil, v kine bolo aj veľa smiechu. 

Katarína Adamčíková, triedna učiteľka 2.A

Prváci a druháci v Rajeckej Lesnej

Rajecká Lesná je vďaka svojmu najväčšiemu vyrezávanému betlehemu známa široko ďaleko. Denne ho navštevuje množstvo ľudí a obdivujú jeho krásu. Slovenský Betlehem vytvoril majster Jozef Pekara a zobrazuje narodenie Ježiša Krista spolu s dejinami nášho slovenského národa. Sú v ňom zachytené rôzne výjavy zo života slovenského ľudu doplnené o najznámejšie miesta na Slovensku. Betlehem pozostáva z 300 postavičiek, polovica z nich je pohyblivá. Spolu s deťmi 1.A a 2.A triedy sme navštívili tento slovenský unikát a mohli sa tak pripraviť na prichadzajúce vianočné sviatky. Deti vnímajú toto obdobie veľmi intenzívne. Tešia sa na pečenie vianočných medovníčkov, zdobenie stromčeka a príchod Ježiška. Spoločne sme Ježiškovi zaspievali  vianočnú koledu „Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám“! Zimná krajina, zubaté slniečko a betlehem dokonale navodili predvianočnú atmosféru z očakávaného príchodu Ježiška a vianočných sviatkov.

Katarína Adamčíková, triedna učiteľka 2.A

 

Svätý Martin, Ondrej a Katarína 

Viete prečo ku sviatku sv. Martina neodmysliteľne patrila dobre vykŕmená upečená hus tzv. „martinská hus“? Pôvod spojitosti medzi sv. Martinom a husou môžeme nájsť v dvoch legendách. Prvá hovorí, že husi sv. Martina pri kázaní natoľko rušili, že teraz pykajú na svätomartinskom pekáči. Druhá hovorí, že sv. Martin sa pred svojim zvolením za biskupa zo skromnosti skrýval v husacom obydlí, ale husi ho svojím gáganím prezradili. 
Toto, ale aj ďalšie zaujímavosti sa druháci mohli dozvedieť v mesiaci november, kedy sme sa bližšie zoznámili so životom týchto troch svätcov, s pranostikami, ktoré sa viažu k týmto menám ale aj so zvykmi a tradíciami, ktoré sa v tieto dni dodržiavali. 
Svätý Martin pomáhal chudobným. Je patrónom kostola v Tepličke nad Váhom.
Karolko Ľupták, 2.A
Páčilo sa mi ako dal Martin plášť žobrákovi. Pomáhal chudobným ľuďom. Veril Bohu.
Tánička Zúdorová;, 2.A
Páčilo sa mi, že sa sv. Martin zľutoval nad žobrákom a podelil sa s ním o svoj plášť, ktorý rozťal mečom. Po zjavení Krista sa z neho stal pustovník.
Ninka Janíčková, 2.A 

Katarína Adamčíková, triedna učiteľka 2.A

 

Prváci a druháci písali Ježiškovi

Viete, ako vie Ježiško, komu má aký darček priniesť? Jednoducho, deti mu napíšu list so svojim prianím. Milý Ježiško! Takto začínal list našich žiakov, ktorý napísali so svojimi pani učiteľkami. Každé z detí nakreslilo a druháci aj napísali, čo by si pod stromčekom tak véééľmi želali. Veď Vianoce sú ten správny čas na plnenie prianí.
A potom sa druháci vybrali na poštu. Tety poštárky nás srdečne privítali a dokonca sme dostali na pamiatku aj pohľadnicu Vianočnej pošty.

Martina Lalinská, triedna učiteľka 1.A
Katarína Adamčíková, triedna učiteľka 2.A


Viažeme šnúrky

Už si vieme všetci uviazať šnúrky na topánkach. Zvládli sme to vďaka príprave na triednu súťaž v rýchloviazaní šnúrok. Získať zručnosť nebolo jednoduché, trénovali sme naozaj svedomito. A podarilo sa! Naozaj to všetci zvládli a získali tak diplom šnúrkoviazača a sladkú odmenu.

Katarína Adamčíková, triedna učiteľka

Dary jesene v 2.A

Jeseň nás každým dňom očarúva svojimi krásami a teší poslednými teplými lúčmi slnka. S jej príchodom sa mení celá príroda okolo nás.Jeseň je veľmi bohatá na rôzne prírodniny, s ktorými sa dá pracovať. Listy zo stromov, čečinka, suché trávy, konáriky, šípky, fľaša a kúsok špagátu vykúzlili v šikovných rukách druháčikov hotové umelecké diela.

Katarína Adamčíková, triedna učiteľka

Naše šarkany

„Šarkan letí, šarkan letí, za ním chlapci, za ním deti! A chlapci sa hrnú von, vykrikujú, robia zhon.“
Šarkany patria už k tradičným symbolom jesene. A tak sme sa aj my, druháci, vybrali v jeden jesenný slnečný deň púšťať tých svojich farebných krásavcov. Deti neúnavne behali, zatiaľ čo sa šarkany vznášli v povetrí ako vtáci a odvďačovali sa im vejúcimi farebnými chvostíkmi. 

Katarína Adamčíková, triedna učiteľka

Ovocno-zeleninový deň

Dňa 16. októbra si každoročne pripomíname „Medzinárodný deň výživy“. Keďže tento deň pripadol na nedeľu, v pondelok ráno si druháci priniesli do školy ovocie a zeleninu, z ktorých sme si spravili výstavu v triede. Počas celého dňa sme robili rôzne aktivity k tejto téme. Počítali sme ovocie a zeleninu po anglicky, vyfarbovali, dozvedli sme sa, že najviac vitamínov má jabĺčko v šupke a preto by sme ho mali jesť neošúpané. Povedali sme si, že mrkvička je výborná pre náš zrak a zároveň je výbornou regeneračnou potravinou, keď sme unavení, či to, že paprika (a nielen citrón) obsahuje veľké množstvo vi tamínu C. Na základe indícií – obrázkov sme hľadali odpovede na hádanky. Po vypracovaní pracovných listov deti v kruhu poznávali so zaviazanými očami jednotlivé chute ovocia a zeleniny. Každý žiak si na záver dňa vytvoril aj svoj vlastný projekt.

Katarína Adamčíková, triedna učiteľka

Školáci na dopravnom ihrisku

Vo štvrtok 12. mája 2016 mali možnosť žiaci 1.A, 1.B a 4.A triedy pod vedením pána a pani policajtky otestovať svoje zručnosti na bicykloch a kolobežkách v cestnej premávke. Podujatie sa uskutočnilo na multifunkčnom dopravnom ihrisku na sídlisku Vlčince v Žiline. Slniečko krásne hrialo a po zaškolení pánom policajtom si žiaci najskôr teoreticky preskúšali svoje znalosti z cestnej premávky a následnesi prakticky precvičili zručnost i na cyklistickej dráhe so svetelnou signalizáciou a dopravnými značkami. Prechádzať cez cestu ako chodci bola pre nich hračka, ale cesta na bicykloch a kolobežkách bol tvrdší oriešok. Museli si osvojiť správnu jazdu po pravej strane, sledovať dopravné značky a zároveň dávať pozor na chodcov ... uff, to bola fuška. Všetko však dobre zvládli a plný zážitkov a dojmov sa vrátili do školy. 

Katarína AdamčíkováNávšteva knižnice

Viete, čo znamená po anglicky CHEEKY /čítaj čiky / ???
My, prváci, to už vieme. Ak nám p. učiteľka Ondrašinová na začiatku hodiny ANJ povie " You my little cheeky monkeys !!! ", práve povedala so žartom - "Vy moje malé drzé opičky" Krásnu anglickú pieseň o piatich nezbedných opičkách aj všeličo iné nás naučila teta Ľubka na návšteve Krajskej knižnice, ktorú sme navštívili začiatkom mája. Bolo to všetko poučné i zábavné zároveň
Pani Ľ.Gottvaldovej veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa už na ďalšiu podobnú netradičnú hodinu cudzieho jazyka.
Žiaci 1.A a 1.B.

Úcta patrónke školy

Dňa 1.4. navštívili Kostol svätého Martina v Tepličke nad Váhom všetci žiaci 1.stupňa. Úctili si pamiatku  patrónky školy -  Žofiu Bosniakovú. V Loretánskej kaplnke im o jej živote, obetavosti a zbožnosti porozprávala p. Kozánková. Žiakov rozprávanie veľmi zaujímalo, čo preukazovali svojimi otázkami. Nakoniec sa pomodlili a položili kvety k telesným ostatkom Žofie Bosniakovej.

AP

Deň Zeme

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Žiaci 1.A triedy si tento deň pripomenuli rôznymi celodennými aktivitami, ktoré ich sprevádzali počas celého vyučovania.
Najskôr sme sa išli pozrieť na živé zvieratká, ktoré priniesli žiaci našej školy. Naša Alicka Laštíková priniesla morské prasiatko „Lucky“ a porozprávala nám o ňom rôzne zaujímavosti. Deti si ju mohli aj pohladkať, za čo chovateľke Alicke veľmi pekne ďakujeme. J Ďalej mohli vidieť zajačikov, korytnačky, vtáčika, týždeň starého poštového holuba s menom „Fliačik“. Deti však určite najviac zaujal pavúk – tarantula a ešte hodnú chvíľu o ňom rozprávali.
Potom vypracovávali pracovné listy, ktoré im pripravila pani učiteľka. Učili sa triediť odpad, farebne rozlišovať jednotlivé kontajnery na papier, plasty, sklo a kovy. Porovnávali dva obrázky čistej a špinavej prírody (ako sa deti správali v lese) a popisovali rozdiely, ďalej podľa obrázkov porozprávali, čo nemáme robiť na prechádzke v prírode a dokresľovali obrázok zdravého a čistého lesa s kvietkami, hubami a zvieratkami.
Zoznámili sa aj s pojmom „ozónová diera“ – čo je to, ako táto diera vznikla a spoločne na tabuľu písali, ako sa možno pred škodlivými slnečnými lúčmi chrániť. Vypracovali sme si aj spoločný projekt.
Nakoniec si na interaktívnej tabuli pozreli náučný dokument, v ktorom sa dozvedeli, kedy a prečo vznikol Deň Zeme, že presne o 40 rokov neskôr sa v rovnaký deň stala najväčšia ekologická havária v histórii ľudstva, ale aj ako sa naša planéta zmenila za pár desaťročí. 

Toto video si môžete pozrieť aj Vy: https://www.youtube.com/watch?v=S0ABP048Yc4