9.A

Triedna učiteľka: Mgr. Radoslav Rafaj

Rozvrh hodín

Akcie triedy

Dejepisná súťaž

Dejepisná súťaž - Slovania a Veľká Morava, ktorá sa uskutočnila 10.6.2016, túto súťaž vykonali žiaci 7.ročníka. Súťaže sa zúčastnili ôsmi žiaci, z ktorých traja dosiahli maximálny počet bodov (33 bodov) a to : Klára Holešová, Simona Hlavatá a Filip Šupolík, a preto sa 13.6.2016 uskutočnilo druhé vyraďovacie kolo o 1., 2. a 3.miesto. Každý žiak si vyžreboval 5 otázok s ľubovoľnými bodovými hodnotami, všetci traja znovu boli bezchybní , no šťastnejšími boli   dvaja žiaci, ktorí dosiahli rovnaký počet bodov  a stali sa víťazmi dejepisnej súťaže a to:  Simona Hlavatá a Filip Šupolík, na 2. mieste skončila Klára Holešová, na 3.mieste Tomáš Olbert a čestné uznanie( 4.miesto) dosiahla Norika Kupčíková, 5.miesto - Vanda Hederová, 6.miesto - Timea Grinčová, 7.miesto - Daniel Mrázik.
Žiaci zo 72 otázok si vyžrebovali 20 otázok s rôznymi bodovými hodnotami. Všetci žiaci sa veľmi dobre a zodpovedne pripravili a hranicu úspešnosti nad 10 otázok všetci splnili nad očakávanie a rozdiely boli veľmi tesné.
Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili dostali sladké odmeny(čokolády), tí  ktorí zvíťazili, okrem diplomov, sladkej odmeny dostali aj knižné odmeny ( odmeny som zabezpečil ako sponzor tejto súťaže). Pán uč. Rafaj sa všetkým žiakom poďakoval nielen vo svojom mene, ale aj v mene vedenia školy, že sa takejto dejepisnej  súťaže zúčastnili, a tým podporili lásku k histórii ako  takej...

Mgr. Radoslav Rafaj

Novoročná besiedka

14.1.2016 ( štvrtok) sa konala novoročná besiedka pre žiakov 7.A triedy. Žiaci s pánom učiteľom Rafajom oslávili nový rok 2016 aj s prípitkom detským šampanským, pričom dobrú náladu spestrila príjemná hudba. Pán učiteľ  sa naučil aj nové hry, s ktorými si žiaci spríjemňovali posedenie na novoročnej besiedke, pričom nechýbali aj príjemné rozpravy žiakov so svojím triednym učiteľom.
Pán učiteľ Rafaj praje v roku 2016 nielen žiakom, kolegom , ale aj všetkým rodičom veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania, aby rok 2016 bol šťastný pre celý svet!

Mgr. Radoslav Rafaj

Projekt z fyziky