Duchovná obnova 2.A

Dňa 12. 1. 2017 sa konala duchovná obnova 2. A triedy s témou krst. Obnovu sme začali svätou omšou s vdp. Pavlom Špitom, pričom o jej priebeh sa s úsmevom postarali aj druháci. Pozreli sme si aj príbeh o Jánovi Krstiteľovi, následne žiaci riešili kvíz o Jánovi Krstiteľovi, lúštili krížovku na túto tému a tvorivo v skupinkách znázorňovali krstné symboly.

Mária Galková