Výborné výsledky Testovania 9

Podľa oficiálnych výsledkov uverejnených na www.nucem.skwww.dataportal.nucem.sk bol celoslovenský priemer z predmetov nasledovný:

slovenský jazyk a literatúra 62,2%
matematika 52,8%

Priemerný výsledok žiakov cirkevných škôl v SR bol lepší ako celoslovenský priemer:

slovenský jazyk a literatúra 64,3%
matematika 53,5%

Žiaci našej školy v Testovaní T9 2016 však dosiahli ešte výrazne lepšie výsledky:

slovenský jazyk a literatúra 67% percentil 72,2
matematika 64,4% percentil 86,4

Percentil školy vyjadruje umiestnenie školy medzi všetkými školami, na ktorých sa uskutočnilo testovanie. Vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo výsledok horší ako naša škola. Napr. percentil 86,4 znamená, že 86,4 % zo zúčastnených škôl dosiahlo horší výsledok v danom teste ako naša škola (percentil sa počítal len zo škôl, ktorých testovania sa zúčastnilo 16 a viac žiakov).
Všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu a výborným dosiahnutým výsledkom patrí naše poďakovanie.

Mgr. René Gabčo