Úspechy v školskom roku 2015/2016

Súťaže zo SJL a ANJ

A Slovo bolo u Boha: Tobiáš Ľupták, 7.A - 3.miesto
Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo: Tobiáš Ľupták, 7.A - Čestné uznanie
Škrábikov Rajec:

Natália Žilková, 8.A - 1. miesto
Júlia Tichá, 8.A - 3. miesto

Kráľove Šahy: Tobiáš Ľupták, 7.A - 2. miesto
Skupinová olympiáda z ANJ: Miroslava Mráziková, Mária Bollová, Adam Poljak, 9.A - 2. miesto

Prírodovedné súťaže

Matematický Klokan, celoslovenské kolo: Anna Štefanová, 5.A - školský šampión
Matej Halama, Tobiáš Ľupták, 7.A - úspešní riešitelia
Pytagoriáda, okresné kolo: Matej Halama, 7.A - 2. miesto
Matematická olympiáda, okresné kolo:

Matej Halama, Tobiáš Ľupták, 7.A - úspešní riešitelia

I. stupeň

Všetkovedko: Michaela Olbertová, 2.A - titul Všetkovedko
Matematický Klokan:  Eliška Mráziková, 2.A, Paulína Dikošová, 1.A, Matej Mrázik - úspešní riešitelia