Ponuka krúžkov

Pre I. stupeň

Mgr. A. Harzeková: Hviezdičky, triedny krúžok pre 1.A. je zameraný na tvorivosť, precvičovanie jemnej motoriky, utužovanie kolektívu, rozvíjanie pohybových zručností, návšteva podujatí.          
Termín: štvrtok 12,30 - 14,30

Mgr. M. Poljaková: Malý objavovateľ. Športové aktivity v prírode, práca s tabletom, tvorivé práce. 
Termín: po dohode

Mgr. M. Maťková: Tvoríme a zabávame sa. Rozvíjať kreatívne myslenie detí, zručnosti pri kreslení a maľbe, ručne zhotovovať predmety, návšteva kina, prechádzka, výlety. Od 2. ročníka.
Termín: pondelok 12,30 - 14,30

Pre II. stupeň

Mgr. A. Ponechalová: Pohybovo poznávací. Poznávanie krás a histórie regiónu, pohybové aktivity. Pre 5. ročník.
Termín: po dohode

Mgr. I. Heglasiková: Mladý záchranár. Riešenie krízových situácii, správne poskytnutie prvej pomoci, orientácia v teréne, príprava na súťaž Červeného kríža – Mladý zdravotník. 
Termín: po dohode

Mgr. S. Pečíková: Recykluj so zábavou. využitie odpadových materiálov pri rôznych kreatívnych výrobkoch. 
Termín: pondelok alebo štvrtok od 14,00 do 15,00

Ing. E. Chmurčiaková: Ochrana prírody. Besedy s odborníkmi na prírodu, cyklotúry, pobyt v prírode.
Termín: po dohode

Mgr. M. Šeligová: Príprava na monitor a prijímacie skúšky z matematiky. Pre 9. ročník.
Termín: streda 14,15 - 15,15

Mgr. R. Rafaj: Príprava na monitor a prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Pre 9. ročník.
Termín: štvrtok 13,30 - 14,30

Pre I. a II. stupeň

Mgr. M. Galková: Biblia hrou. Tvorivá práca s kresťanskou tematikou. Biblické príbehy, príbehy zo života svätých, práca so svätým písmom, príprava na súťaž Biblia očami detí, filmy s kresťanskou tematikou.
Termín: po dohode

Mgr. J. Artimová: Po stopách Ž. Bosniakovej. ,,Nepoznané nie je milované, ‘‘ poznávanie života našej patrónky tvorivou a zážitkovou formou. Návšteva – Šurany, Fiľakovo, Bojkovice, Strečno, Šurany. Pre 3.-9.ročník.
Termín: po dohode

Mgr. J . Artimová: Všetkými desiatimi. Pre začiatočníkov aj pre pokročilých učiť sa zvládať nielen písanie na počítači, ale i tvorba projektov, vysvetlenie nejasného učiva atď. Pre 3.-9. ročník.
Termín: po dohode

Ing. M. Lejtrich: Pohybové hry pre I. stupeň, Pohybové hry pre II. stupeň.
Termín: po dohode