Informatika

Cieľ predmetu:

Informatika sprístupňuje základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. Svoje vedomosti, ktoré získajú v tomto predmete, uplatnia vo všetkých ostatných predmetoch. Naučia sa pracovať s bežnými aplikačnými softvérmi, rozvíjať programátorské zručnosti a efektívne pracovať s informáciami.

Vyučujúci:

Mgr. Magdaléna Šeligová

iBobor

Medzinárodnej súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov našej školy v kategóriách Benjamín a Kadet. Výsledky:

Benjamín  
Tobiáš Ľupták, 7.A 98. percentil
Matej Halama, 7.A 93. percentil
Daniel Mrázik, 7.A 93. percentil
Filip Poljak, 7.A 93. percentil
Daniel Kudelčík, 6.A 75. percentil
Adrián Mrázik, 6.A 75. percentil
Kadet  
Andrej Halama, 9.A 96. percentil
Adam Poljak, 9.A 89. percentil

Percentil vyjadruje, koľko percent súťažiacich malo horší výsledok ako daný žiak.

Viac o súťaži sa môžete dozvedieť na stránke www.ibobor.sk. Zároveň si tu môžete odskúšať svoje vedomosti v rôznych kategóriách. Súťažia aj seniori.