Svet práce

Cieľ predmetu:

V predmete  svet práce sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností – kladnému  vzťahu k práci, prírode a životnému prostrediu. Ďalej k systematickosti práce, vytrvalosti, samostatnosti, estetickému vnímaniu, poznávaniu okrasných rastlín, črepníkových rastlín – interiérových a exteriérových. Majú si osvojiť poznatky o ich pestovaní, rozmnožovaní a ich rýchlení v záhradách /na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, v skalkách, terasách, balkónoch/. Tiež sa majú naučiť aj základy aranžovania a viazania kvetov,  hydroponické pestovanie rastlín, vedieť zakladať trávnikaj ho udržiavať. Ďalej získavať pracovné zručností a návyky používaním správneho náradia pri pestovaní okrasných rastlín.

Vyučujúci:

Mgr. Iveta Heglasíková

Akcie

Súťaž v aranžovaní kvetov 

Dňa 13.5.2015 v rámci predmetu Svet práce v 7.A triede prebehla súťaž v ARANŽOVANÍ   KVETOV. Žiaci mohli svoje nadobudnuté teoretické vedomosti uplatniť pri praktickej činnosti. Víťazné dvojice sú nasledovné.

1.miesto:   Martin Gulas a Matej Poljak

2.miesto:   Natália Mišenčíková a Martina Jakubíková

3.miesto:   Vanessa Tadesseová a Natália Žilková.

Mgr. K. Adamíková