Výzva na predkladanie ponúk  -  Adaptačné opatrenia a odvod a zber dažďových vôd

V rámci projektu Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej sme zverejnili výzvu na predkladanie ponúk o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Adaptačné opatrenia - výkaz, výmer
Odvod a zber dažďových vôd - výkaz, výmer

Výzva na predloženie cenovej ponuky - propagačné materiály

5.12.2015

Výzva