Deň Zeme

Na Deň Zeme sme sa tento rok pripravovali už v predstihu. Žiaci na biológii, výtvarnej výchove, slovenskom jazyku, informatike a iných predmetoch vytvárali projekty a práce, no hlavne sa zamýšľali nad stavom a budúcnosťou našej planéty. Celé úsilie vyvrcholilo práve na Deň Zeme, v piatok 22. apríla, keď sme usporiadali záverečnú konferenciu k nášmu projektu „Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej“. Hostia ale i žiaci si v tento deň mohli pozrieť výstavu domácich zvieratiek i žiackych prác, vypočuť si kultúrny program a pookriať pohľadom na zrevitalizované okolie školy.
Veľká vďaka učiteľom, žiakom, rodičom a všetkým, ktorí prispeli k úspešnému ukončeniu i celej realizácii projektu.
Človek má od Stvoriteľa veľkú moc ale i zodpovednosť. Je jediný tvor, ktorý dokáže zničiť život na Zemi. Je na každom z nás, ako sa postavíme k našej planéte. Každý môže pomôcť k zachovaniu životného prostredia pre budúcnosť. Nemáme inú planétu, na ktorej by sme mohli žiť.

Juraj Oriešek