Prieskum Teplice

Dňa 12.5.2015 sa niektorí žiaci 5. – 9.ročníka vybrali s p. uč. Adamíkovou robiť PRIESKUM  VODNÉHO TOKU  TEPLICA V TEPLIČKE  NAD  VÁHOM v rámci školského projektu o VODE. Každý žiak dostal pracovný list do ktorého zaznamenával svoje postrehy. Tie mohol  pozorovať v danej lokalite / čistotu Teplice, zloženie dna, atď/. Pomocou laboratórneho teplomera  žiaci merali teplotu vody v toku Teplica. Krásne počasie počas dňa nám umožnilo, že sme daný prieskum mohli zrealizovať. 

Mgr. Katarína Adamíková