Klíma, klimatické zmeny

V dňoch 27. a  28.4.2015 boli v 5.-9.ročníku odučené vyučovacie hodiny v rámci školského projektu:

,,Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom“. Téma, ktorou sme sa zaoberali bola venovaná  KLÍME  A  KLIMATICKÝM ZMENÁM. Ako sme pracovali viď foto.

Mgr. Katarína Adamíková