Tvorba 3D modelu krajiny

V rámci projektu Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej zhotovili žiaci Matej Poljak, Barborka Horváthová, Bianka  Halamová, Andrejka Bieliková, Veronika Milcová, Julka Mišenčíková, Lydka Mišenčíková, Urban Žilka, Simonka Bieliková, Emka Kasáková, Veronika Mravcová  model krajiny. Tvorili ho v dňoch 30.9. a 8.10.2015 pod vedením Ing. Miriam Balciarovej zo Školy ochrany prírody vo Varíne. Pred začiatkom práce si deti vypočuli krátku prednášku a pozreli prezentáciu o potrebách ochrany životného prostredia a o rôznych spôsoboch ochrany zvierat. Počas tvorby modelu  vládla príjemná pracovná atmosféra. Žiakom sa zhotovovanie 3D modelu veľmi páčilo. 
V súčasnosti je model vystavený vo vestibule školy a vyučujúci ho môžu so žiakmi využívať vo vyučovacom procese.

Anna Ponechalová