Učili sme sa o vode

V rámci projektu Manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej boli v 1. polroku odučené na 1.stupni vyučovacie hodiny, ktorých obsahom boli druhy vôd, význam vody pre život na Zemi, kolobeh vody v prírode. Deti sa formou prezentácie oboznámili s touto problematikou, vypočuli si rozprávku o šetrení vody a vypracovali pracovný list. Žiaci 1. a 2. ročníka si zhotovili pohárik na vodu.

AP