Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej
                   Projekt financovaný z grantov EHP a Nórska so správcovstvom Úradu vlády SR

 Informácie o projekte

Názov projektu: Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej
Číslo projektu: ACC03052
Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia pred povodňami a suchom
Názov  výstupu projektu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy
Komponent: Modré školy
Partner: International Developement Norway
Cieľová skupina: Deti, študenti, mimovládne organizácie
Výsledky programu:

  •  Vypracovanie a propagácia osnov zameraných na manažment  dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy pre základné a  stredné školy.
  • Publikovanie všetkých informácií o programe  " Prispôsobenie sa zmene klímy-prevencia povodní a sucha" pre širokú verejnosť prostredníctvom  internetu .

Miesto realizácie: Aktivity projektu sa budú realizovať na Základnej škole Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom.
Cieľ projektu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.
Projekt je financovaný z grantov EHP a zo štátneho rozpočtu. www.eeagrants.sk
Výška projektového grantu: 37 858 eur

Slogan programu SK02: "Mysli globálne, konaj lokálne." - "Think globaly, act locally."

Prezentácia

Opis a výstupy projektu

Fázy realizácie projektu