Duchovná obnova 7.A

Dňa 1. 6. 2017 sa uskutočnila duchovná obnova pre 7. ročník. Pod vedením nášho pána farára Vdp. Pavla Špitu sme začali svätou omšou a následne pokračovali témou o plnohodnotnom živote detí, o ich právach a najmä nerešpektovaní ich práv počas fašistického režimu, keďže 1. jún je dňom detí. Pozreli sme si film na danú problematiku a obnovu ukončili sladkou zmrzlinou.

Vdp. Pavol Špita a Mária Galková