Duchovná obnova 1.A

Naši prváčikovia sa zúčastnili ich prvej duchovnej obnovy s názvom Veľkonočné tajomstvo. Po miništrovaní a zapojení sa do slávenia svätej omše, presunuli sme sa do pastoračného centra, kde sme si pozreli animovaný príbeh o Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní. Následne deti dotvárali veľkonočné vajíčka pomocou slnečnicových semienok a na záver sme sa aj niečo zahrali.

vdp. Pavol Špita, Mária Galková