Duchovná obnova žiakov 4.A triedy

Dňa 14.10. 2016 sa uskutočnila duchovná obnova žiakov 4.A triedy. Jej témou bol život Noema – Noe uzatvára zmluvu s Bohom. Žiaci si spoločne s učiteľkou rozprávali o tom, čo nám dal Boh, ako sa o to máme starať a zveľaďovať to. Vypočuli si príbeh o Noemovej arche, o jeho poslaní, ktoré mu dal Boh a o zlých vlastnostiach mnohých ľudí, ktorí boli bezohľadní a svojim správaním rozhnevali Boha. Ku koncu v príjemnej pracovnej atmosfére deti zodpovedne a s radosťou vytvorili modely Noemovej archy. Duchovnú obnovu  sme ukončili svätou omšou a spoločnou fotografiou.

A.Ponechalová