Duchovné cvičenia zamestnancov školy

V dňoch 12.-14. novembra 2015 sa zamestnanci našej školy zúčastnili duchovných cvičení, ktoré prebiehali v Terchovej, v penzióne Malá Fatra. Viedol ich páter Damián Žilka z rádu benediktínov, so sídlom v Sampore.
Témou prednášok bola imaginárna exkurzia týmto kláštorom s prvou zastávkou na vrátnici. Tá sa dá prirovnať k ľudským zmyslom, cez ktoré môžu vstupovať ako pozitívne, tak aj negatívne podnety. Preto našou úlohou je strážiť naše zmysly a dávať pozor na to, čo vpustíme dnu.
Ďalšou stanicou bola kuchyňa. Tá symbolizuje prácu v skrytosti, ktorú však Boh vie veľmi oceniť.
Posledným zastavením bola cela kláštora, ktorá nie je len miestom slúžiacim na odpočinok, ale predovšetkým na osobnú modlitbu.
Z duchovných cvičení si zamestnanci odniesli mnohé cenné a povzbudivé myšlienky pátra Damiána a vracali sa oddýchnutí od kolobehu školských povinností.

Mgr. Marie Senková a Mgr. Veronika Macurová