Duchovná obnova 5.A a 6.A

Dňa 12. mája 2017 sa uskutočnila duchovná obnova piatej a šiestej triedy. Začali sme v kostole svätou spoveďou, následne svätou omšou, kde pán farár žiakov oboznámil s veľkonočnými symbolmi. A v pastoračnom centre, keďže nasledujúci deň bol 13. máj 2017, pripomenuli sme si 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime. Pozreli sme si časť filmu Fatima, diskutovali sme o ňom a na záver žiaci vo dvojiciach vytvárali obrázky na danú tému.

vdp. Pavol Špita a uč. Galková