Duchovná obnova 4.B

Dňa 25. 11. 2016 sme začali svätou spoveďou a pokračovali svätou omšou pod vedením pána farára Mgr. Pavla Špitu, na ktorej sa podieľali aj žiaci. Následne sme sa odobrali do pastoračného centra, kde sme sa rozprávali na tému: Advent. Obnova prebiehala formou súťaží, pričom najlepšia skupinka bola odmenená malou sladkosťou. Pozreli sme si poučný príbeh o vianočných prípravách. Obnovu sme ukončili rozkrojením torty a chlebíka, ktoré boli predtým požehnané na svätej omši.

Mgr. Mária Galková