Na návšteve v Rajeckej Lesnej

Dňa 8.12. navštívili žiaci z krúžkov p. uč. Ponechalovej a p. uč. Maťkovej Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej. Privítal nás pán farár Rusnák, ktorý veľmi zaujímavo porozprával deťom o tomto skvoste Slovenska. Po prehliadke betlehemu sme si pozreli obnovený Kostol narodenia Panny Márie. Všetkým sa nám tam veľmi páčilo a ďakujeme pánovi farárovi za pútavé a milé rozprávanie.

A. Ponechalová, M. Maťková