Výlet do Tatier

Prežili sme jeden prázdninový deň vo Vysokých Tatrách. Pobyt na zdravom vzduchu, obdiv prírody a návšteva Ľadovej baziliky v nás zanechali pekné dojmy. Zaujímavá bola aj cesta vlakom, zubačkou a tatranskými električkami.

E. Chmurčiaková