Beseda s poľovníkom

A opäť stretnutie s poľovníkom. Tento krát na poľovníckej chate. Zopakovali sme si faunu a flóru, ale hlavne sme sa oboznámili s naším revírom. Názvy jednotlivých častí niektorí z nás ešte ani nepočuli, a tak sme si pozreli mapku. Po zaujímavej besede sme si opiekli špekačky a s dobrou náladou sme sa pobrali domov. 
Sme šťastní, že žijeme v takom peknom, ale tiež historický bohatom prostredí. 

Eva Chmurčiaková