Pre deviatakov

 

Užitočné webové stránky:

www.stredneskoly.sk
www.zoznamskol.eu
www.testpovolania.eu

Informácie o stredných školách nájdete na stránke  www.svs.edu.sk.
Informácie o Testovaní 9 http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

Deviataci pozor!

Blíži sa Testovanie 9. Ak ste už teraz zvedaví na svoje vedomosti a chcete si ich otestovať, ponúkame vám niekoľko užitočných stránok. Bezplatné online otestovanie s okamžitou opravou a percentuálnym ohodnotením nájdete na portály  http://www.pocitacovaskola.sk. Podmienkou je, aby ste mali e-mailovú schránku a následne si vytvorili účet na tomto portály. Ďalšie testy z matematiky nájdete aj na stránke www.supermatematika.wbl.sk.

Testovanie 9 

Hlavné testovanie v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) vo všetkých ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským.

Termín náhradného testovanie pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť hlavného testovania – 5. apríla 2018 (štvrtok).