Pre piatakov

Testovanie T5-2017

Vážení rodičia, dňa 22.11.2017( streda ) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2017 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Rozsah testovaného učiva: učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Informácie o testovaníhttp://www.nucem.sk/sk/testovanie_5