Pre piatakov

Testovanie T5-2016

Vážení rodičia, dňa 23.11.2016( streda ) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2016 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Rozsah testovaného učiva: učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Časový harmonogram:

8,20 - 9,22 administrácia testu z matematiky
10,05 - 11,05 administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

Žiaci majú byť v škole najneskôr 7,45.
Informácie o testovaníhttp://www.nucem.sk/sk/testovanie_5