Vedenie školy

 

 

 

riaditeľka školy: Mgr. Anna Ponechalová

zástupkyňa riaditeľky školy: Ing. Eva Chmurčiaková

duchovný správca školy: Mgr. Pavol Špita

výchovná poradkyňa: Mgr. Mária Maťková