Duchovné cvičenia v Čičmanoch

Všetci zamestnanci školy, pedagogickí i nepedagogickí, sa v mesiaci september zúčastnili duchovných cvičení pod vedením duchovného správcu školy vdp. Mgr. Pavla Špitu. Príjemná atmosféra malebnej dedinky Čičmany, jej čarokrásna príroda a povzbudivé slová pána farára prispeli nielen k osobnému duchovnému rozvoju, ale aj k utuženiu vzťahov v rámci nášho kolektívu. Spoločne sme oslávili sviatok Sedembolestnej Panny Márie, oddýchli sme si a načerpali nové sily do ďalších dní!

Krátky záznam si môžete pozrieť tu.