Plavecký výcvik

Na začiatku školského roka sa žiaci 5. A a 5. B zúčastnili plaveckého výcviku na ZŠ Martinská v Žiline. Pod odborným vedením trénerov sa rozdelili do dvoch skupín. Tí skúsenejší plavci si upevňovali svoje plavecké zručnosti a začiatočníci sa postupne oboznamovali so základnými plaveckými štýlmi. Na záver boli všetci žiaci odmenení diplomom za úspešné zvládnutie dvojtýždňového plaveckého kurzu.