Sedembolestná Panna Mária

15. septembra si pripomíname sviatok Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska. Pri tejto príležitosti si žiačky 9. ročníka spolu s pani učiteľkou pripravili rozhlasovú reláciu zameranú k úcte Sedembolestnej. Tento rok si pripomíname aj 90.výročie, kedy bola oficiálne vyhlásená Sedembolestná Panna Mária za patrónku Slovenka pápežom Piom XI..Z tohto dôvodu vydala Národná Pokladnica pamätnú medailu.
Slovensko má Matku, ktorá nás chráni už od nepamäti a vedie nás ku záchrane a večnej spáse. Buďme jej za to vďační a verní!

„Sedembolestná, Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina...“