Návšteva otca biskupa

Pri príležitosti kanonickej vizitácie farnosti Teplička nad Váhom dňa 23. mája 2017 navštívil otec biskup aj našu školu - Základnú školu Žofie Bosniakovej. Spolu s jeho  tajomníkom Michalom Laššom, pánom farárom Vdp. Pavlom Špitom a pánom starostom Ing. Viliamom Mrázikom ich pred školou privítal pán riaditeľ Mgr. René Gabčo.
V priestoroch školy si spolu so žiakmi školy vypočuli pásmo, ktoré uvádzala Simona Hlavatá. Po krátkej básni v podaní Tobiáša Ľuptáka sa hostia započúvali do tónov  harmoniky – hral Marek Tichý. V besede so žiakmi a zamestnancami školy otec biskup odpovedal na zvedavé otázky žiakov.
Na záver všetkým prítomným udelil požehnanie a pokračoval v programe kanonickej vizitácie.

Mgr. René Gabčo