373. výročie úmrtia Ž. Bosniakovej

Dňa 28. apríla 2017 sme si uctili patrónku našej školy - Žofiu Bosniakovú pri príležitosti 373. výročia jej úmrtia. Počas piatej vyučovacej hodiny sme sa stretli v Kostole sv. Martina v Tepličke nad Váhom a pani Kozánková nám podala zaujímavý výklad o jej živote a pôsobení. Potom sme navštívili Žofiinu kaplnku, priniesli kvety a návštevu sme ukončili spoločnou modlitbou. 

Mária Galková